All posts by admin

Sykling er godt for helsa!
Sykling er godt for helsa!

  Ikke bare kommer du fortere frem enn om du skulle være sittende fast bak rattet i rushtrafikken, men det er også mye sunnere for deg. Sykler du en tur tidlig på morgenen eller til jobb og hjem igjen, sykling er faktisk vitenskapelig bevist til å hjelpe mot insomnia for folk som sliter med å…

Elektriske sykler er kommet for å bli

  Elektriske sykler, ofte kalt el-sykler, er vanlige sykler med en elektrisk hjelpemotor. Det er lenge siden den første el-sykkelen ble oppfunnet, men nå med moderne teknologi kan el-syklene bli enda bedre. Med større batterikapasitet og lettere materiale kan man nå lengre enn noen sinne med el-syklene. For mange år siden var det heller ikke…