Kommer flere sykkelveier i Norge!

Kommer flere sykkelveier i Norge!
Kommer flere sykkelveier i Norge!

Det rødgrønne byrådet i Oslo vedtok å tredoble antall sykkelveier over hele hovedstaten. Totalt sett vil omtrent 530 km bli tilrettelagt for syklister. Det er snakk om en lenger avstand enn Oslo og Trondheim. Til nå er 200 av 530 km på plass. Det er blitt anslått at prisen vil være på omtrent 8,5 milliarder kroner. Det er ikke satt opp en direkte plan om når sykkelveinettet står ferdig. Det skal bygges 100 kilometer i perioden fra 2015-2025. Det ble bygget cirka 22 km fra 2015 til 2017. Målet for i år er at det skal bli 15 flere og det er godt i gang, i følge kommunikasjonsansvarlig Liv Jorun Andenes fra Sykkelprosjektet. Det vil i 2025 fortsatt mangle 230 kilometer med sykkelveinett, før det endelige målet. Ansvaret for denne utbyggingen er fordelt mellom stat og kommune. Mesteparten av gjenstående sykkelveier tilhører kommunen. Sykkelstrategien ble vedtatt i 2015, hvor tiltaket er å utvikle et sykkelveinett.

Hovedstaten som en sykkelby

Et samlet bystyre står bak sykkelstrategien, hvor målet er at 16% av alle reiser i Oslo skal være med sykkel innen 2025. Byrådet har da i sin byrådserklæring justert opp målet sitt med 25 %. Oslo som en sykkelby vil være med på å bidra til å bedre innbyggernes mobilitet, redusere utslipp av klimagass, luftforurensing, fremme en bedre folkehelse, triveligere bymiljø og enda tryggere skoleveier er blant annet noen av vedtakene fra byrådet. Oslo må bli en tryggere by som både er trygg og attraktiv for å sykle i for å få flere til å sykle. Med denne planen vil det gjøre hovedstaten om til en skikkelig sykkelby. Byrået har doblet sykkelveiutbyggingen siden vi kom inn i byrådet, men mange opplever at det fortsatt er utrygt å sykle i Oslo, sier Nguyen Berg (MDG). Hun sier videre at mangel på sykkelveier er med på å skape konflikt mellom biltrafikken, noe som er irriterende for syklister og bilister. En sykkelvei vil gjøre at syklistene slipper å kjøre i veibanen i nærmeste fremtid.

Vil unngå frustrasjon i trafikken

Nguyen Berg sier at med denne planen vil man unngå irritasjon som oftest oppstår i trafikken. Oslo skal bli en effektiv by for å ferdes i, og som trafikant oppleve minst mulig med frustrasjoner ute på veien. Derfor er meningen med denne planen at det skal sørge for akkurat dette, om man er syklist eller bilist, sier byråden videre. Sykkelplanen skal behandles videre senere i vinter av bystyret. Sykkelveinettet skal være sammenhengende innenfor Ring 3, hvor Staten vegvesen og Oslo kommune skal samarbeide om. Det skal totalt sett etableres rundt åtte nye byruter, som skal stå til sammen på 53 kilometer. I byrådserklæringen vil cirka 60 kilometer med sykkelvei, sykkelfelt og bilfrie gater stå klare innen 2019. besøk Kry.no for å bestille en legetime på nett fra autoriserte leger med god erfaring. Dette er en app du kan laste ned på mobilen. Timene er gratis for alle barn under 16 år.

rider